Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280900NLT-S-2021-35/1Søknad om SPL2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280901NLT-S-2021-35/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280902NLT-S-2021-35/3Kopi av CPL(A)2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280903NLT-S-2021-35/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280955NLT-S-2021-35/5Utstedt SPL med følgebrev2021-03-18