Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280906NLT-S-2021-36/1Søknad om SPL2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280907NLT-S-2021-36/2Søknad om FI(S)2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280908NLT-S-2021-36/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280909NLT-S-2021-36/4Dokumentasjon PFT-IK-S2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280910NLT-S-2021-36/5Resultat RTL Starmoen 16.08.20192021-03-12
SF37NLT-1160126773-280927NLT-S-2021-36/6Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192021-03-12
SF37NLT-1160126773-280928NLT-S-2021-36/7Dokumentasjon strekkflyging2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280957NLT-S-2021-36/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-18