Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280913NLT-S-2021-37/1Søknad om SPL2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280914NLT-S-2021-37/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-12
SF37NLT-1160126773-281250NLT-S-2021-37/3Resultater MYB og FCL 21.02.20212021-03-12
SF37NLT-1160126773-280915NLT-S-2021-37/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-12
SF37NLT-1160126773-281206NLT-S-2021-37/5Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-04-02
SF37NLT-1160126773-281249NLT-S-2021-37/6Dokumentasjon PFT-S2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281208NLT-S-2021-37/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-07