Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-299NLT-S-2019-10/1Søknad om LAPL(S)2019-03-20
950215034-300NLT-S-2019-10/2Søknad om FI(S)2019-03-20
950215034-301NLT-S-2019-10/3LAPL legeattest2019-03-20
950215034-302NLT-S-2019-10/4Kopi av PPL(A)2019-03-20
950215034-303NLT-S-2019-10/5Dokumentasjon av strekktur2019-03-20
950215034-341NLT-S-2019-10/6Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-092019-04-04
950215034-423NLT-S-2019-10/7Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-05-20