Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280918NLT-S-2021-38/1Søknad om SPL2021-03-13
SF37NLT-1160126773-280919NLT-S-2021-38/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-13
SF37NLT-1160126773-280920NLT-S-2021-38/3Resultater MYB og RTL 21.02.20212021-03-13
SF37NLT-1160126773-280922NLT-S-2021-38/4Resultat FCL 03.03.20212021-03-13
SF37NLT-1160126773-280921NLT-S-2021-38/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-13
SF37NLT-1160126773-281526NLT-S-2021-38/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-22