Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280940NLT-S-2021-40/1Søknad om SPL2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280941NLT-S-2021-40/2Søknad om FI(S)2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280951NLT-S-2021-40/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280942NLT-S-2021-40/4Kopi av PPL(A)2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280943NLT-S-2021-40/5Dokumentasjon PFT-I2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280944NLT-S-2021-40/6Dokumentasjon strekkflyging2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280953NLT-S-2021-40/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-19