Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280964NLT-S-2021-41/1Søknad om SPL2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280965NLT-S-2021-41/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280966NLT-S-2021-41/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280967NLT-S-2021-41/4Kopi av PFT-S2021-03-15
SF37NLT-1160126773-280968NLT-S-2021-41/5Resultater MYB og FCL Hokksund 16.06.20202021-03-15
SF37NLT-1160126773-280991NLT-S-2021-41/6Dokumentasjon strekkflyging2021-03-18
SF37NLT-1160126773-280992NLT-S-2021-41/7Dokumentasjon flyslep- og winch-starter2021-03-18
SF37NLT-1160126773-281046NLT-S-2021-41/8Utstedt SPL med følgebrev2021-03-23