Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280978NLT-S-2021-42/1Søknad om SPL2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280979NLT-S-2021-42/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280980NLT-S-2021-42/3Kopi av PPL(A)2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280981NLT-S-2021-42/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280983NLT-S-2021-42/5Utstedt SPL med følgebrev2021-03-18