Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280985NLT-S-2021-43/1Søknad om SPL2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280986NLT-S-2021-43/2Søknad om FI(S)2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280987NLT-S-2021-43/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280988NLT-S-2021-43/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280989NLT-S-2021-43/5Dokumentasjon PFT-I2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280990NLT-S-2021-43/6Kopi siste side loggbok2021-03-16
SF37NLT-1160126773-281096NLT-S-2021-43/7Resultater (ny prøve) MYB og FCL2021-03-24
SF37NLT-1160126773-281097NLT-S-2021-43/8Dokumentasjon strekkflyging2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281095NLT-S-2021-43/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-25