Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281006NLT-B-2021-3/1Søknad om BPL2021-03-19
SF37NLT-1160126773-281007NLT-B-2021-3/2Søknad om FI(B)2021-03-19
SF37NLT-1160126773-281008NLT-B-2021-3/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-19
SF37NLT-1160126773-281009NLT-B-2021-3/4Kopi av nasjonal lisens2021-03-19
SF37NLT-1160126773-281010NLT-B-2021-3/5Kopi av siste loggbøker2021-03-19
SF37NLT-1160126773-281011NLT-B-2021-3/6Resultater MYB, FCL og RTL 17.02.20212021-03-19
SF37NLT-1160126773-281034NLT-B-2021-3/7Utstedt BPL med FI(B) og følgebrev2021-03-22