Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281013NLT-B-2021-4/1Søknad om BPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281014NLT-B-2021-4/2Søknad om FI(B)2021-03-19
SF37NLT-1160126773-281271NLT-B-2021-4/3Kopi av LAPL-legeattest2021-04-08
SF37NLT-1160126773-281015NLT-B-2021-4/4Kopi av loggbøker2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281016NLT-B-2021-4/5Resultater MYB, FCL og RTL 17.02.20212021-03-19
SF37NLT-1160126773-281279NLT-B-2021-4/6Utstedt BPL med FI(B) og følgebrev2021-04-13