Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278407NLT-S-2021-44/1Søknad om SPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-278409NLT-S-2021-44/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-21
SF37NLT-1160126773-278412NLT-S-2021-44/3Kopi av PPL(A)2021-03-21
SF37NLT-1160126773-278410NLT-S-2021-44/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-21
SF37NLT-1160126773-278406NLT-S-2021-44/5Kopi nasjonal lisens2020-01-15
SF37NLT-1160126773-278411NLT-S-2021-44/6Utsjekk og PFT2020-01-15
SF37NLT-1160126773-281030NLT-S-2021-44/7Kopi av Corona-brev2021-03-22
SF37NLT-1160126773-281019NLT-S-2021-44/8Utstedt SPL med følgebrev2021-03-22