Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-305NLT-S-2019-11/1Søknad om LAPL(S) side 12019-03-18
950215034-306NLT-S-2019-11/2Søknad om LAPL(S) side 22019-03-18
950215034-307NLT-S-2019-11/3Søknad om FI(S)2019-03-26
950215034-308NLT-S-2019-11/4Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192019-02-11
950215034-309NLT-S-2019-11/5Kopi av nasjonalt seilflybevis2019-03-18
950215034-310NLT-S-2019-11/6Kopi av LAPL legeattest2019-03-18
950215034-311NLT-S-2019-11/7Kopi av Flytelefonisertifikat2019-03-18
950215034-312NLT-S-2019-11/8Dokumentasjon av strekktur2019-03-28
950215034-339NLT-S-2019-11/9Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-092019-04-04
950215034-422NLT-S-2019-11/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-05-20