Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281021NLT-S-2021-45/1Søknad om SPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281022NLT-S-2021-45/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281023NLT-S-2021-45/3Dokumentasjon strekkflyging2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281091NLT-S-2021-45/4Resultater MYB, FCL og RTL 27.07.20202021-03-21
SF37NLT-1160126773-281093NLT-S-2021-45/5Utstedt SPL med følgebrev2021-03-25