Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281025NLT-S-2021-46/1Søknad om SPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281026NLT-S-2021-46/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281027NLT-S-2021-46/3Dokumentasjon av strekkflyging2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281028NLT-S-2021-46/4 Kopi av nasjonal lisens2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281593NLT-S-2021-46/5Resultater MYB og FCL 14.03.20212021-03-21
SF37NLT-1160126773-281594NLT-S-2021-46/6Resultat FCL 05.04.20212021-04-06
SF37NLT-1160126773-281596NLT-S-2021-46/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-30