Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281035NLT-S-2021-47/1Søknad om SPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281036NLT-S-2021-47/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281037NLT-S-2021-47/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281038NLT-S-2021-47/4Resultater MYB og FCL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281039NLT-S-2021-47/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281040NLT-S-2021-47/6Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192021-03-21
SF37NLT-1160126773-281048NLT-S-2021-47/7Utstedt SPL med følgebrev2021-03-24