Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281050NLT-S-2021-48/1Søknad om SPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281051NLT-S-2021-48/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281052NLT-S-2021-48/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281053NLT-S-2021-48/4Dokumentert PFT-S 30.05.20202021-03-21
SF37NLT-1160126773-281054NLT-S-2021-48/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281055NLT-S-2021-48/6Resultater MYB og FCL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281056NLT-S-2021-48/7Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192021-03-21
SF37NLT-1160126773-281066NLT-S-2021-48/8Utstedt SPL med følgebrev2021-03-24