Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281058NLT-S-2021-49/1Søknad om SPL2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281059NLT-S-2021-49/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281060NLT-S-2021-49/3Kopi av PPL(A)2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281061NLT-S-2021-49/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281062NLT-S-2021-49/5Dokumentasjon flytypeutsjekk2021-03-21
SF37NLT-1160126773-281063NLT-S-2021-49/6Dokumentasjon Nav. tur PPL(A) 1992, Sleperettighet PPL(A) 19942021-03-21
SF37NLT-1160126773-281090NLT-S-2021-49/7Utstedt SPL med følgebrev2021-03-25