Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281074NLT-S-2021-51/1Søknad om SPL2021-03-13
SF37NLT-1160126773-281076NLT-S-2021-51/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-13
SF37NLT-1160126773-281120NLT-S-2021-51/3Dokumentasjon strekkflyging2021-03-13
SF37NLT-1160126773-281075NLT-S-2021-51/4Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192021-03-13
SF37NLT-1160126773-281122NLT-S-2021-51/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19