Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281078NLT-S-2021-52/1Søknad om SPL2021-03-17
SF37NLT-1160126773-281079NLT-S-2021-52/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-17
SF37NLT-1160126773-281081NLT-S-2021-52/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-17
SF37NLT-1160126773-281251NLT-S-2021-52/4Resultater MYB og FCL 30.03.20212021-03-30
SF37NLT-1160126773-281080NLT-S-2021-52/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-17
SF37NLT-1160126773-281248NLT-S-2021-52/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-13