Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281099NLT-S-2021-53/1Søknad om SPL2021-03-23
SF37NLT-1160126773-281100NLT-S-2021-53/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-23
SF37NLT-1160126773-281101NLT-S-2021-53/3Dokumentasjon bestått oppflyging2021-03-23
SF37NLT-1160126773-281102NLT-S-2021-53/4Dokumentasjon strekkflygin2021-03-23
SF37NLT-1160126773-281103NLT-S-2021-53/5Resultater MYB og FCL Fjellregionen 24.03.20192021-03-23
SF37NLT-1160126773-281104NLT-S-2021-53/6Resultat RTL teori 21.03.20212021-03-23
SF37NLT-1160126773-281106NLT-S-2021-53/7Utstedt SPL med følgebrev2021-03-25