Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-314NLT-S-2019-12/1Søknad om FI(S)2019-03-26
950215034-315NLT-S-2019-12/2Søknad for LAPL(S)2019-03-26
950215034-316NLT-S-2019-12/3Kopi av utgått CPL(A)2019-03-26
950215034-317NLT-S-2019-12/4Kopi av LAPL Medical2019-03-26
950215034-318NLT-S-2019-12/5Komplett elektronisk loggbok2019-03-26
950215034-319NLT-S-2019-12/6Dokumentasjon av strekk-flyging2019-03-26
950215034-343NLT-S-2019-12/7Temporary Permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-092019-04-04
950215034-421NLT-S-2019-12/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-05-20