Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281140NLT-S-2021-56/1Søknad om SPL2021-03-26
SF37NLT-1160126773-281141NLT-S-2021-56/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-26
SF37NLT-1160126773-281142NLT-S-2021-56/3Dokumentasjon strekkflyging2021-03-26
SF37NLT-1160126773-281143NLT-S-2021-56/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-03-26
SF37NLT-1160126773-281144NLT-S-2021-56/5Resultater MYB, FCL og RTL Hokksund 15-16.06.20202021-03-26
SF37NLT-1160126773-282377NLT-S-2021-56/6Dokumentasjon PFT/S2022-03-11
SF37NLT-1160126773-281168NLT.S-2021-56/7Utstedt SPL med følgebrev2022-03-11