Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281159NLT-S-2021-58/1Søknad om SPL2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281160NLT-S-2021-58/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281161NLT-S-2021-58/3Kopi av PPL(A)2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281162NLT-S-2021-58/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281163NLT-S-2021-58/5Kopi av siste side i loggboken2021-03-27
SF37NLT-1160126773-281165NLT-S-2021-58/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-06