Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281212NLT-S-2021-63/1Søknad om SPL2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281213NLT-S-2021-63/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281214NLT-S-2021-63/3Kopi av nasjonal lisens2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281215NLT-S-2021-63/4Dokumentasjon Aerobatic2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281216NLT-S-2021-63/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281217NLT-S-2021-63/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281218NLT-S-2021-63/7Kopi av siste side i loggboken2021-03-25
SF37NLT-1160126773-281219NLT-S-2021-63/8Resultater MYB, FCL og RTL Hokksund 15-16.06.20202021-03-25
SF37NLT-1160126773-281221NLT-S-2021-63/9Utstedt SPL med følgebrev2021-04-13