Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281223NLT-S-2021-64/1Søknad om SPL2021-07-27
SF37NLT-1160126773-281224NLT-S-2021-64/2Søknad om FI(S)2021-03-30
SF37NLT-1160126773-281225NLT-S-2021-64/3Dokumentasjon PFT-S2021-03-30
SF37NLT-1160126773-281226NLT-S-2021-64/4Dokumentasjon PFT-I2021-03-30
SF37NLT-1160126773-281227NLT-S-2021-64/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-30
SF37NLT-1160126773-281228NLT-S-2021-64/6Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202021-03-30
SF37NLT-1160126773-282027NLT-S-2021-64/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-07-27
SF37NLT-1160126773-282030NLT-S-2021-64/8Kopi av LAPL-legeattest2021-07-31
SF37NLT-1160126773-282029NLT-S-2021-64/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-08-02
SF37NLT-1160126773-282540NLT-S-2021-64/10Bekreftelse på avlagt teorieksamen2022-05-24