Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-321NLT-S-2019-13/1Søknad om LAPL(S)2019-03-29
950215034-322NLT-S-2019-13/2Søknad om FI(S)2019-03-29
950215034-323NLT-S-2019-13/3Resultater teorieksamen MYB og FCL 07.10.20182019-03-29
950215034-324NLT-S-2019-13/4Kopi av nasjonal lisens2019-03-29
950215034-325NLT-S-2019-13/5Kopi av LAPL legeattest2019-03-29
950215034-326NLT-S-2019-13/6Kopi av Gull-C diplom2019-03-29
950215034-327NLT-S-2019-13/7Kopi av Flyradiotelefonistsertifikat2019-03-29
950215034-328NLT-S-2019-13/8Dokumentasjon nav. tur med TMG2019-03-29
950215034-346NLT-S-2019-13/9Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-082019-04-04
950215034-424NLT-S-2019-13/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-05-20