Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281230NLT-S-2021-65/1Søknad om SPL2021-03-31
SF37NLT-1160126773-281231NLT-S-2021-65/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-31
SF37NLT-1160126773-281232NLT-S-2021-65/3Resultater MYB, FCL og RTL2021-03-31
SF37NLT-1160126773-281233NLT-S-2021-65/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-31
SF37NLT-1160126773-281234NLT-S-2021-65/5Dokumentasjon starter og timer elev2021-03-31
SF37NLT-1160126773-281408NLT-S-2021-65/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19