Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281236NLT-S-2021-66/1Søknad om SPL2021-03-24
SF37NLT-1160126773-281237NLT-S-2021-66/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-24
SF37NLT-1160126773-281238NLT-S-2021-66/3Resultater MYB, FCL og RTL 20.03.20212021-03-24
SF37NLT-1160126773-281239NLT-S-2021-66/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-24
SF37NLT-1160126773-281240NLT-S-2021-66/5Resultat RTL praktisk prøve2021-03-24
SF37NLT-1160126773-281242NLT-S-2021-66/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-13