Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281274NLT-S-2021-68/1Søknad om SPL2021-04-02
SF37NLT-1160126773-281275NLT-S-2021-68/2Søknad om FI(S)2021-04-02
SF37NLT-1160126773-281277NLT-S-2021-68/3Kopi av LAPL-legeattest2021-04-02
SF37NLT-1160126773-281276NLT-S-2021-68/4Resultater MYB og FCL Salangen 28.04.20192021-04-02
SF37NLT-1160126773-281288NLT-S-2021-68/5Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-04-09
SF37NLT-1160126773-281289NLT-S-2021-68/6Dokumentasjon strekkflyging2021-04-09
SF37NLT-1160126773-281290NLT-S-2021-68/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-09
SF37NLT-1160126773-281339NLT-S-2021-68/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-04-19