Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281281NLT-S-2021-69/1Søknad om SPL2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281282NLT-S-2021-69/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281283NLT-S-2021-69/3Kopi av CPL(A) med Radiosertifikat2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281284NLT-S-2021-69/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281285NLT-S-2021-69/5Dokumentasjon Strekktur med TMG2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281287NLT-S-2021-69/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19