Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281292NLT-S-2021-70/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281292NLT-S-2021-70/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281294NLT-S-2021-70/3Kopi av ATPL(A)2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281295NLT-S-2021-70/4Dokumentasjon PFT-S2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281296NLT-S-2021-70/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281341NLT-S-2021-70/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19