Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281298NLT-S-2021-71/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281299NLT-S-2021-71/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281300NLT-S-2021-71/3Kopi av ATPL(A)2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281301NLT-S-2021-71/4Dokumentasjon PFT-S2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281302NLT-S-2021-71/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281434NLT-S-2021-71/6Dokumentasjon strekkflyging2021-04-14
SF37NLT-1160126773-281436NLT-S-2021-71/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19