Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281304NLT-S-2021-72/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281305NLT-S-2021-72/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281306NLT-S-2021-72/3Kopi av PPL(A)2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281307NLT-S-2021-72/4Dokumentasjon PFT-S2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281308NLT-S-2021-72/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281343NLT-S-2021-72/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19