Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281310NLT-S-2021-73/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281311NLT-S-2021-73/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281312NLT-S-2021-73/3Kopi av PPL(A)2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281313NLT-S-2021-73/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281379NLT-S-2021-73/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19