Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281315NLT-S-2021-74/1Søknad om SPL2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281316NLT-S-2021-74/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281317NLT-S-2021-74/3Kopi av LAPL(A)2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281318NLT-S-2021-74/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-04
SF37NLT-1160126773-281414NLT-S-2021-74/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-19