Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281320NLT-S-2021-75/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281321NLT-S-2021-75/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281322NLT-S-2021-75/3Kopi av ATPL(A)2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281323NLT-S-2021-75/4Dokumentasjon strekkflyging og PFT-S2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281666NLT-S-2021-75/5Utstedt SPL med følgebrev2021-05-06