Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281325NLT-S-2021-76/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281326NLT-S-2021-76/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281327NLT-S-2021-76/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281328NLT-S-2021-76/4Kopi av siste side i loggboken2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281374NLT-S-2021-76/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281329NLT-S-2021-76/6Resultater MYB og FCL 05.04.20212021-04-05
SF37NLT-1160126773-281376NLT-S-2021-76/8Utstedt SPL med følgebrev2021-04-21