Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281331NLT-S-2021-77/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281446NLT-S-2021-77/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-15
SF37NLT-1160126773-281332NLT-S-2021-77/3Resultat RTL 20.03.20212021-04-05
SF37NLT-1160126773-281333NLT-S-2021-77/4Resultater MYB og FCL 18.03.20212021-04-05
SF37NLT-1160126773-281334NLT-S-2021-77/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281448NLT-S-2021-77/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-21