Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281336NLT-S-2021-78/1Søknad om SPL2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281406NLT-S-2021-78/2Kopi av LAPL-legeattest2021-06-04
SF37NLT-1160126773-281337NLT-S-2021-78/3Dokumentasjon strekkflyging2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281377NLT-S-2021-78/4Resultater MYB, FCL og RTL 28.03.20212021-04-06
SF37NLT-1160126773-281761NLT-S-2021-78/5Dokumentasjon utført PFT(S)2021-06-04
SF37NLT-1160126773-281763NLT-S-2021-78/6Utstedt SPL med følgebrev2021-06-11