Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281345NLT-S-2021-79/1Søknad om SPL2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281404NLT-S-2021-79/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-13
SF37NLT-1160126773-281347NLT-S-2021-79/3Dokumentasjon strekkflyging2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281348NLT-S-2021-79/4Resultat RTL 31.03.20212021-04-06
SF37NLT-1160126773-281346NLT-S-2021-79/5Resultat MYB og FCL Storefjell 04.10.20202021-04-06
SF37NLT-1160126773-281410NLT-S-2021-79/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-21
SF37NLT-1160126773-282185NLT-S-2021-79/7NLT-095 Søknad og rapportskjema for FI(S) kompetansevurdering2021-08-27
SF37NLT-1160126773-282190NLT-S-2021-79/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-09-15