Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281357NLT-S-2021-81/1Søknad om SPL2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281358NLT-S-2021-81/2Kopi av kl. 2 legeattest2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281359NLT-S-2021-81/3Kopi av PPL(A)2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281360NLT-S-2021-81/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281361NLT-S-2021-81/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281363NLT-S-2021-81/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-22