Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281381NLT-S-2021-84/1Søknad om SPL2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281382NLT-S-2021-84/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-06
SF37NLT-1160126773-281383NLT-S-2021-84/3Resultater MYB, FCL og RTL 01.04.20212021-04-06
SF37NLT-1160126773-281481NLT-S-2021-84/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281488NLT-S-2021-84/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-30