Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281385NLT-S-2021-85/1Søknad om SPL, mottatt 07.04.20212021-01-10
SF37NLT-1160126773-281386NLT-S-2021-85/2Kopi av LAPL-legeattest2021-01-10
SF37NLT-1160126773-281387NLT-S-2021-85/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-01-10
SF37NLT-1160126773-281388NLT-S-2021-85/4Resultater MYB og FCL Starmoen 17.02.20192021-01-10
SF37NLT-1160126773-281389NLT-S-2021-85/5Dokumentasjon Acroflyging2021-01-10
SF37NLT-1160126773-281390NLT-S-2021-85/6Documentasjon Strekkflyging2021-01-10
SF37NLT-1160126773-281393NLT-S-2021-85/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-22