Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281400NLT-S-2021-87/1Søknad om SPL2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281401NLT-S-2021-87/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281402NLT-S-2021-87/3Kopi av CPL(A)2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281403NLT-S-2021-87/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281405NLT-S-2021-87/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-13
SF37NLT-1160126773-281412NLT-S-2021-87/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-26