Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281422NLT-S-2021-89/1Søknad om SPL2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281423NLT-S-2021-89/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281424NLT-S-2021-89/3Kopi av nasjonal lisens2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281425NLT-S-2021-89/4Kopi av amerikansk sertifikat2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281462NLT-S-2021-89/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-15
SF37NLT-1160126773-2814??NLT-S-2021-89/62021-04-07