Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281444NLT-S-2021-91/1Søknad om SPL2021-04-03
SF37NLT-1160126773-281445NLT-S-2021-91/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-03
SF37NLT-1160126773-281452NLT-S-2021-91/3Resultater MYB, FCL og RTL 15-16 juni 20202021-04-03
SF37NLT-1160126773-281459NLT-S-2021-91/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-16
SF37NLT-1160126773-281461NLT-S-2021-91/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-26