Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281464NLT-S-2021-92/1Søknad om SPL2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281465NLT-S-2021-92/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281466NLT-S-2021-92/3Kopi av nasjonalt bevis2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281467NLT-S-2021-92/4Kopi av PPL(A)2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281468NLT-S-2021-92/5Dokumentasjon strekkflyging2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281470NLT-S-2021-92/6Utstedt SPL med følgebrev2021-04-26