Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281477NLT-S-2021-94/1Søknad om SPL2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281478NLT-S-2021-94/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281479NLT-S-2021-94/3Resultater MYB, FCL og RTL 13.03.20212021-04-07
SF37NLT-1160126773-281480NLT-S-2021-94/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281490NLT-S-2021-94/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-28