Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281483NLT-S-2021-95/1Søknad om SPL2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281484NLT-S-2021-95/2Kopi av LAPL-legeattest2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281485NLT-S-2021-95/3Resultater MYB, FCL og RTL 02.08.20212021-08-17
SF37NLT-1160126773-281486NLT-S-2021-95/4Dokumentasjon strekkflyging2021-08-27
SF37NLT-1160126773-282151NLT-S-2021-95/5Utstedt SPL med følgebrev2021-08-27